Muğla İl Sağlık Müdürlüğü

TC.T.C. Sağlık Bakanlığı
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Hastalıklar

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

 
 1. AKUT FLASK PARALİZİ FORMU
 2. AKUT GASTROENTERİT OLAYHASTALIK BİLGİ FORMU
 3. AŞI İZLEM ÇİZELGESİ
 4. AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ BİLDİRİM VE İNCELEME FORMU
 5. AŞI VE SERUM MİAD ÇİZELGESİ
 6. AYLIK AŞI İHTİYAÇ FORMU.
 7. EK-3 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLAR VAKA İNCELEME FORMU
 8. EK-4 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLAR TEMASLI FORMU
 9. BATI NİL VİRÜS ENFEKSİYONLARI LABORATUVAR İSTEM VE VAKA BİLGİ FORMU
 10. BATI NİL VİRÜS ENFEKSİYONLARI VAKA YÖNETİM ALGORİTMASI VE ÖRNEK GÖNDERME KRİTERLERİ
 11. BOĞMACA OLGU İNCELEME FORMU
 12. BOĞMACA SAHA REHBERİ
 13. BÖLGE DIŞI AŞI BİLDİRİM FORMU
 14. BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 15. BULAŞICI HASTALIKLAR VE KORUNMA MODÜLLERİ
 16. BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI BİLDİRİM SİSTEMİ SATNDART TANI, SÜRVEYANS VE LABORATUVAR REHBERİ
 17. BUZDOLABI AŞI YERLEŞİM ŞEMASI
 18. D-86-A VAKALAR İÇİN KİŞİSEL BİLGİ FORMU
 19. DGT DURUM RAPORU
 20. DGT İZLEM CETVELİ ( DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ )
 21. DİFTERİ OLGU İNCELEME FORMU
 22. DİFTERİ SAHA REHBERİ
 23. DOMUZ GRİBİ (AH1N1 )OLASI VAKA BİLDİRİMİ VE LABORATUVAR FORMU
 24. DOMUZ GRİBİ ŞÜPHESİ İLE YATAN HASTA BİLGİ FORMU
 25. FİLYASYON RAPORU
 26. FORM 012 A 0-4 YAŞ (0-59 AY)AŞI KAYIT FİŞİ
 27. FORM 012 B 5 YAŞ ÜZEREİ AŞI KAYIT FİŞİ
 28. FORM 013 AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ
 29. FORM 013-B ÖZEL HEKİM AŞI UYGULAMALARI
 30. BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR BİLDİRİM FORMU
  A) FORM 14
  B) FORM-014 ve FORM-014D VERİ GİRİŞİ ve RAPORLAMA REHBERİ
 31. FORM-014 ve FORM-014D VERİ GİRİŞİ ve RAPORLAMA REHBERİ
 32. FORM 016 BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR TESPİT FİŞİ
 33. FORM 018_B PARAZİT HASTALILKLARI İSTATİSTİK FORMU
 34. FRENGİ ÇALIŞMA CETVELİ
 35. FRENGİ SAVAŞ YÖNETMELİĞİ
 36. GBP SÜRVEYANS FORMU
 37. GRUP D ENFEKSİYON ETKEN BİLDİRİM FİŞİ
 38. HANTA VİRÜS VAKA BİLDİRİM ÇİZELGESİ
 39. HANTAVİRÜS RENAL SENDROM İLE SEYREDEN HEMORAJİK ATEŞ
 40. HEPATİT B RİSK GRUPLARI FORMU
 41. HIV TEST SONUÇLARI FORMU
 42. HUS VAKA SORGULAMA FORMU
 43. ISI İZLEM ÇİZELGESİ
 44. İNFLUENZA VAKA BİLDİRİM FORMU
 45. KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
 46. KIZAMIK ELİMİNASYON PROGRAMI SAHA REHBERİ
 47. Kızamık Kızamıkçık Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu
 48. KIZAMIK KIZAMIKÇIK VAKA İNCELEME FORMU
 49. KIZAMIK VAKA CETVELİ
 50. KKKA HASTALIĞINA YÖNELİK HANE BİLGİLENDİRME FORMU
 51. KKKA NUMUNE LİSTESİ
 52. KKKA ŞÜPHESİ İLE YATAN HASTA BİLGİ FORMU
 53. KKKA VAKA BİLDİRİM ÇİZELGESİ
 54. KOLERA REHBERİ
 55. KONJENİTAL KIZAMIKÇIK SENDROMU VAKA İNCELEME FORMU
 56. KUDUZ SAHA REHBERİ.
 57. KUDUZ MÜŞAHADE İHBAR FORMU
 58. KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS İZLEME FORMU
 59. KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS VAKA İNCELEME FORMU
 60. KUŞ GRİBİ GENELGESİ
 61. KUŞ GRİBİ İNCELEME FORMLARI
 62. LEGİONELLA KONTROL PROGRAMI
 63. LEİSHMANİASİS BİLDİRİM FORMU
 64. LEPRA ÇALIŞMA CETVELİ
 65. MENİNGOKOKSİK MENENJİT VAKA İNCELEME FORMU
 66. MENİNGOKOKSİK MENENJİT VAKA İNCELEME FORMU
 67. MERS COV OLASI VAKA VE LABORATUVAR İSTEM FORMU
 68. MNT PERSONEL EL KİTABI
 69. MNT SAHA REHBERİ
 70. NEONATAL BEBEK ÖLÜM FORMU
 71. NEONATAL TETANOZ ŞÜPHELİ VAKA DEĞERLENDİRME FORMU
 72. POLİO İMPORTASYON PROGRAMI GENELGESİ
 73. POLİO İMPORTASYON PROGRAMI GENELGESİ
 74. SITMA
  A) Ek1_Sıtma Bilgilendirme Formu
  B) Ek2_Aylık Sıtma Çalışmaları
  C) Ek3_Halk Sağlığı Laboratuvarı Aylık Formu
  D) Ek4_Sıtma Epidemiyolojik İnceleme Formu
  E) Ek5_Sıtma Tedavi İlacı Stok Durumu
  F) Ek6_Vektör Kontrol Malzeme Formu
  G) FORMLARIN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ YAZI
  H) SITMA GENELGESİ (03.02.2016)
 75. SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) VAKA BİLDİRİM FORMU
 76. TBC (BALGAM NUMUNE NAKİL KAYIT DEFTERİ)
 77. TBC HASTA VE DGT FORMU
 78. TİFO KESİN VAKA BİLDİRİM FORMU
 79. TRİŞİNELLOZİS GENELGESİ
 80. TRİŞİNELLOZİS VAKA BİLDİRİM ÇİZELGESİ
 81. TULAREMİ GENELGESİ
 82. TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU
 83. TÜBERKÜLOZ ŞÜPHELİ BİREYLERDEN BALGAM TOPLAMA
 84. UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
 85. VSD-17 VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ ÇALIŞMA FORMU
 86. ZUHREVI HASTALIKLARLA MUCADELE TUZUGU
 87. MERS-CoV OLASI VAKA BİLGİ VE LABORATUVAR İSTEM FORMU
 88. MERS-CoV TOPLU FORMLARI
 89. KUDUZ RİSKLİ TEMAS AYLIK İZLEME FORMU
 90. KUDUZ BİLGİLENDİRME FORMU
 91. İNFLUENZA VAKA BİLDİRİM FORMU
 92. YENİ SOĞUK ZİNCİR KIRILMASI TUTANAĞI 
 93. ZİKA VİRÜS HASTALIĞI BİLGİLENDİRME VE VAKA YÖNETİM REHBERİ
  A ) Zika Virüs Hastalığı Nedir
  B ) Zika Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Ynetim Rehberi
 94. LEJYONELLAYONETMELİĞİ