T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3-9 Eylül 2020 Halk Sağlığı Haftası

Güncelleme Tarihi: 03/09/2020

3-9 Eylül 2020 Halk Sağlığı Haftası

Çocukluk Çağı Taramaları 
Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. 
Günümüzde çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca çocuk yaşatma olmaktan çıkıp, sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından bebek ve çocuk sağlığının korunması ve  sürdürülmesine  yönelik birçok program ve tarama yürütülmektedir.
Topuk Kanı Taraması-Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Taraması: Doğan her bebeğin Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Kistik Fibrozis ve Biyotinidaz Eksikliği yönünden taranması önemlidir. Çünkü bu taramalar sayesinde, bu hastalıklar nedeniyle oluşabilecek, geri dönüşümü olmayan hasarlar engellenebilmekte veya etkileri azaltılabilmektedir. Bebeğinizde bu hastalıkların olup olmadığının araştırılması için topuk kanı örneğinin alınması gerekmektedir. Sadece topuğundan alınacak birkaç damla kan ile çocuklarımızın hayata sağlıklı başlamasını sağlayabiliriz.
Yenidoğan İşitme Taramaları:İşitme kaybı ile doğan ya da doğumdan sonra işitme kaybına neden olabilecek bir travma, hastalık veya ilaca maruz kalan çocukların, eğer işitme kaybı vaktinde teşhis edilmez ve rehabilitasyon programlarına alınmazlarsa, psikolojik ve sosyal gelişmeleri yetersiz olur ve ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal uyum açısından, yaş ve zekaca eşitleri olan çocuklardan geri kalırlar. Bebeğin doğduğu ilk günlerde uygulanabilen; basit, ucuz ve uygulaması çok kolay işitme testleri ile yenidoğan döneminde işitme engeli teşhis edilebilmektedir.
Çocukluk Çağı Görme Taramaları: Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmaları yapılmaktadır. Aile hekiminize başvurarak 0-3 aylık bebeklerinize, 36-48 aylık ve ilkokul 1. Sınıfta giden  çocuklarınıza  Görme taraması yaptırabilirsiniz.  
Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması: Halk arasında doğumsal kalça çıkığı olarak da bilinen Gelişimsel kalça displazisi (GKD), kalçayı oluşturan yapıların anne karnında oluşumları sırasında normal olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği dinamik bir hastalıktır. Bu hastalığın erken dönemde teşhis ve tedavisinin başlatılması ileriki dönemlerde zor ve kalıcı sakatlık riskini ortadan kaldırmaktadır.