overlay

BGYS Belgeleri

   ÜST YÖNETİM TAAHHÜDÜ
1. İSM.BG.T.01 Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi
   POLİTİKALAR
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi
1. İSM.BG.PO.01 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikası
2. İSM.BG.PO.02 E-Posta Kullanım Politikası
3. İSM.BG.PO.03 Erişim Kontrol Politikası
4. İSM.BG.PO.04 İnternet Kullanım Politikası
5. İSM.BG.PO.05 Parola Yönetimi Politikası
6. İSM.BG.PO.06 Sistem Odası Fiziksel Güvenlik Politikası
7. İSM.BG.PO.07 Sosyal Medya ve Sosyal Mühendislik Saldırılarından Korunma Politikası
8. İSM.BG.PO.08 Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
   PROSEDÜRLER
1. İSM.BG.PR.01 Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü
2. İSM.BG.PR.02 Bilgi Saklama Ortamları Yok Etme Prosedürü
3. İSM.BG.PR.03 İnsan Kaynakları Prosedürü
4. İSM.BG.PR.04 Mal ve Hizmet Alımlarında Bilgi Güvenliği Prosedürü
5. İSM.BG.PR.05 Uzaktan Erişim Prosedürü
6. İSM.BG.PR.06 Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanımı Prosedürü
7. İSM.BG.PR.07 Yedekleme ve Geri Dönüş Testi Prosedürü
   SÖZLEŞMELER
1. İSM.BG.SZ.01 Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi    İmzasız Hali
2. İSM.BG.SZ.02 Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi
3. İSM.BG.SZ.03 Personel Gizlilik Sözleşmesi
   FORMLAR
1. İSM.BG.FR.01 Ayrıcalıklı Etki Alanı Erişimi Talep Formu
2. İSM.BG.FR.02 Ayrıcalıklı İnternet Erişimi Talep Formu
3. İSM.BG.FR.03 Disk İmha Formu
4. İSM.BG.FR.04 Görev Yeri Değişikliği Formu
5. İSM.BG.FR.05 İşe Başlama Formu
6. İSM.BG.FR.06 İşten Ayrılma Formu
7. İSM.BG.FR.07 Kurum Yedekleme Kontrol Listesi (Boş)
8. İSM.BG.FR.08 Kurum Yedekleme Planı (Boş)
9. İSM.BG.FR.09 SSL VPN Erişim Talep Formu