Sağlık Hizmetleri
04 Aralık 2019

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ

1. SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ:

 1. Sağlık Hizmetleri Birimi
 2. Kamu Sağlık Tesisleri Birimi
 3. Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi
 4. Özel Hastaneler Birimi
 5. Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezleri Birimi
 6. Sağlık Meslekleri Birimi
 7. Eğitim ve Tescil Birimi

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ:

 1. Eczacılık Birimi
 2. Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi
2. SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:

 1. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
 2. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
 3. SAKOM Birimi