Halk Sağlığı Hizmetleri
04 Aralık 2019


HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ

1. HALK SAĞLIĞI BAŞKAN YARDIMCILIĞI

 1. Aile Hekimliği Birimi
 2. Göç Sağlığı Birimi
 3. Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Birimi
 4. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
 5. Kanser Birimi
 6. Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi
 7. Ruh Sağlığı Birimi
 8. Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi
 9. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
 10. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
 11. Tüberküloz Birimi
 12. Aşı Programlan Birimi
 13. Çevre Sağlığı Birimi
 14. Çalışan Sağlığı Birimi
 15. İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
2. HALK SAĞLIĞI BAŞKAN YARDIMCILIĞI