overlay

Görev Dağılım Çizelgesi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü

 1. Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi
 2. İl Kalite Koordinatörlüğü
 3. Hukuk ve Muhakemat Birimi
 4. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
 5. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

1-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

 1. Aile Hekimliği Birimi
 2. Toplum Sağlığı Birimi
 3. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
 4. Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
 5. İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi
 6. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
 7. Çevre sağlığı Birimi

2-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

    2.1 Hastane Hizmetleri Birimi

    2.2 İstatistik,Analizve Raporlama Birimi

    2.3 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi

    2.4 Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi

3-Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

    3.1  Sağlık Hizmetleri Birimi

    3.2 Kamu Sağlık Tesisleri Birimi

    3.3 Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi

    3.4 Özel Hastaneler Birimi

    3.5 Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi

    3.6 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

    3.7 Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

    3.8 SAKOM Birimi

4-Personel Hizmetleri Başkanlığı

   4.1 Atama Birimi

   4.2 Özlük İşleri Birimi

   4.3 Disiplin İşlemleri Birimi

   4.4 Eğitim Hizmetleri Birimi

5-Destek Hizmetleri Başkanlığı

   5.1 İdari Hizmetler Birimi

   5.2 Mali Hizmetler Birimi

   5.3 Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi